The Trends

Band uit Haarlem met Jan Koster (ook in Sleez Beez), Tom Hoog en de Engelsman Nick Gardner.

1980
- In my dreams / If you leave me
(CNR 141 687)

1981
- I love how you love me / I don't need you
(CNR 141 743)