Tony Jaanus-Rebel

Geb. Bussum 1922, overleden 2012. Moeder van Toni Macaroni.

1964
tonyjaanus.jpg

- EP Uw wil geschiede...: O vader in het hemels rijk - Dit moogt gij, Jezus' jong'ren, nooit vergeten / Wees stil, mijn ziele, wees tevreden - Jeruzalem, gij schone stad
(Philip NE 411 764)