Yvonne 1968

Wie is dit? Info gezocht.

> Naar Yvonne (Bredewold).
> Naar Yvonne (de Nijs).
> Naar Yvonne (Tolenaar).
> Naar Yvonne (van Gilsbeek).
> Naar Yvonne (Kora van der Weide).

1968
yvonne1968.jpg
- Oh pardon meneer, bent u van de t.v.? / Bobby speelt piano
(Omega 35 856)

2013
yvonne2013.jpg
- Oh pardon meneer, bent u van de t.v.? / Bobby speelt piano
(Mooifeessie 2013-450)