De Zingende Zusjes

De zussen Marry (Marrigje) en Thea Verheij uit Velsen.

1959
- Wat doet u met Jezus / Jezus roept jongeren
(Philips PF 318 257)
- Glorie voor Jezus / Alles gaf Jezus
(Philips PF 318 258)
- EP Jezus roept jongeren: Wat doet u met Jezus - Jezus roept jongeren / Glorie voor Jezus - Alles gaf Jezus
(Philips PE 422 382)

1960
- EP Jezus faalt nooit: De doorboorde hand - Jezus hij faalt nooit / Medley
(Philips PE 422 440)
- EP Jezus, uw redder: Is Jezus uw redder of rechter? - Ik ben graag alleen met mijn Heer / De herder der liefde - Maak uw zorgen tot uw schatten
(Philips PE 422 584)

1961
- De doorboorde hand / Jezus hij faalt nooit
(Philips SF 313 238)
- Is Jezus uw redder of rechter? / Ik ben graag alleen met mijn heer
(Philips SF 313 291)
- De herder de liefde / Maak uwzorgen tot uw schatten
(Philips SF 313 303)
- Mijn schuld is weg gedaan / Alleen
(Philips SF 313 324)
- Wat doet u met Jezus / Jezus roept jongeren
(Philips SF 313 333)
- Naam van Jezus / Zult u ooit een parel vinden
(Philips SF 313 349)
- Het boek des levens / Bedroef niet de heilige geest
(Philips SF 313 358)
- Hand in hand met Jezus / Kom tot het feest
(Glorieklanken NP 3003)
- Zijn naam is gegrift in mijn hart / Zeg het aan Jezus
(Glorieklanken NP 3006)
- Daar is één, die u nimmer vergeet / Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus' bloed
(Glorieklanken NP 3008)
- Wij trekken hemelwaarts /  Ik wandel in het licht met Jezus 
(Glorieklanken NP 3014) [A: Duo Stoop / B: Marry & Thea Verhey]
- EP Daar is één, die u nimmer vergeet - Hand in hand met Jezus / Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus' bloed - Komt tot het feest
(Glorieklanken EP 2014)

1962
- Slechts één stap / Hij redde mij
(Glorieklanken NP 3015) [A: De Zingende Zusjes / B: Marika van Dongen-Stoop]
- O, heeft u wel uw tijd besteed vor Jezus? / Prijs de Heer
(Glorieklanken NP 3021)
- Kies een moment voor gebed / Zend mij, Heer!
(Glorieklanken NP 3022)
- Mijn scheepje verlangt naar de haven / Wat een dierbare, dierbare redder (Glorieklanken NP 3026) [A: De Zingende Zusjes / B: Henny van de Vlerk & Henny Godvliet]
- EP Jezus' wonderbare naam: Mijn schuld is weggedaan - Alleen / Naam van Jezus - Zult u ooit een parel vinden
(Philips NE 411 618)
- EP Draag Gods woord de hemel in: Een lied in mijn hart - Bedroef niet de heilige geest / De vriend van zondaars - Het boek des levens
(Philips NE 411 644)
- EP
Wij zijn op reis: Medley - Ik ben met u / Wij zijn op reis - Zoekt u jarenlang naar vrede
(Philips NE 411 689)
- EP Waarom zijn er zoveel vragen: In het dienen van de heer - 'k Heb gehoord van een land / Waarom - Het is wondervol wat de heer kan doen
(Philips NE 411 690)

1963
- EP Dank u: Dank u voor deze morgen - Laat uw licht schijnen / Door Jezus' sterven - Staande op de beloften 
(Philips NE 411 741)

1964
- Dank u / Laat uw licht schijnen
(Philips SF 314 316)

1965
- Het is wondervol wat de Heer kan doen / Waarom
(Philips SF 314 304)