Marika van Dongen-Stoop

Marika Stoop, sopraanzangeres. Lid van Duo Stoop. Gezocht: plaats en jaar van geboorte, jaar van overlijden.

1958
0000000-133.jpg
- Spreek mij van Jezus mijn Heiland / titel b-kant gezocht
(Ibra HNP 2501)

1958
marika58-2.jpg

- Halleluja, wat een vreugde / Wees stil mijn ziel, voor Jezus
(Ibra HNP 2502) [A: Jan van Petegem / B: Marika van Dongen]

1958
marika58-3.jpg

- Ik klem mijn handen rond het kruishout / Zal ik ooit een parel vinden
(Ibra HNP 2503) [A: Jan van Petegem / B: Marika van Dongen]

1958
marika58-4.jpg

- EP Zachtkens en teder roept Jezus de zijnen - Hoor het zacht gefluister / Vliedt naar 't kruis met al uw zonden - O, lam van God, ik kom
(Ibra H 3006)

1959
marika59.jpg

- EP Spreek tot mijn hart - Heer, ik hoor van rijken zegen / Beveel gerust uw wegen - Over bergen, langs ravijnen
(Glorieklanken GEP 1509) [A1: Marika van Dongen-Stoop - A2: Het Willem Ravelli Kwartet / B1: Het Willem Ravelli Kwartet - B2: Marika van Dongen-Stoop]

1961
marika61-1.jpg

- Hoor, hij roept u bij uw naam / Spreek tot mijn hart
(Glorieklanken NP 3005)

1961
marika61-2.jpg

- EP Wij hebben een machtige koning - Ben ik het, heer? / U kan ik niet missen - Waarom bemint hij mij?
(Glorieklanken EP 2005) [A1: Paul de Vries - A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Mimi van der Loo - B2: Mimi van der Loo & The Gospel Singers]

1961
marika61-3.jpg

- EP Door een blik op het kruis - De meester is wachtend op u / Er is een omhoog - Blijf met mij
(Glorieklanken EP 2011) [A: Paul de Vries & The Gospel Singers / B: Marika van Dongen-Stoop & The Gospel Singers]

1961
marika61-4.jpg

- EP De vreemdeling van Galilea / Wat zult zonder Christus gij doen? - Waarom bemint hij mij?
(Glorieklanken EP 2012)

1961
marika61-5.jpg

- 2xEP Kinderen des konings - 'k Ben de uwe heer / Neem! Jezus staat met geopende handen - Zachtkens en teder + Wegschuilen kunt u niet - Als de poort open gaat / 'k Zal dan gedurig bij u zijn - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
(CNR LO 133/134 + 135/136) [A1: Groot Rotterdams Jeugdkoor - A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Herman Huson - B2: Hans van der Steen + C1: The Gospel Singers - C2: Klaas & Riek Post / D1: Nederlands Christelijk Vocaal Kwartet - D2: Buurkerkkoor]

1962
marika62-1.jpg

- Slechts één stap / Hij redde mij
(Glorieklanken NP 3015) [A: De Zingende Zusjes / B: Marika van Dongen-Stoop]

1962
0000000-133.jpg
- Mijn beste vriend / De oude rekening is voldaan
(Glorieklanken NP 3016)

1962
marika62-3-1.jpg

- Fluistering der hope / Doe mij rusten aan uw hart, o heer
(Glorieklanken NP 3024) [Marika van Dongen-Stoop met Rijswijks Christelijk Mannenkoor]

1962

0000000-133.jpg
- EP Jezus, uw naam zij de hoogste eer - Zoals gij zijt / Gouden harpen hoor ik ruisen - Neen, toon niet uw lijden
(Glorieklanken EP 2018) [Marika van Dongen-Stoop, Frieda van der Kolk]

1963
marika63.jpg

- EP Geestelijke liederen: Ga mij niet voorbij, o Heiland - Hoor, hij roept u bij naam / Hij, die rustig en stil - Spreek tot mijn hart
(Fono Disc FD 3001) [A1 + A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Paul de Vries - B2: Marika van Dongen-Stoop]

jaar gezocht
marikavdongen.jpg

- EP De vreemdeling van Galilea - Gij biedt, heer Jezus, rust mij aan / Al de weg leidt mij mijn heiland - Lof zij het lam
(Vreugdezangen VZ 801) [A1: Marika van Dongen-Stoop - A2: Jeugdkoren uit Rotterdam / B1: Meisjeskoor uit Leiden - B2: Paul de Vries]

jaar gezocht
marika64.jpg

- EP Er komen stromen van regen - Stel mij tot zegen / Er is één omhoog - We hebben een machtige koning
(Vreugdezangen VZ 803) [A1: Jeugdkoren uit Rotterdam - A2: Henny van der Vlerk / B1: Marika van Dongen-Stoop - B2: Paul de Vries]