Klaas & Riek Post

Info gezocht over dit paar: geboorteplaatsen en -jaren, overlijdensjaren. Mogelijk kwamen ze uit Kampen.

1961
post133-134.jpg
- 2xEP Kinderen des konings - 'k Ben de uwe heer / Neem! Jezus staat met geopende handen - Zachtkens en teder + Wegschuilen kunt u niet - Als de poort open gaat / 'k Zal dan gedurig bij u zijn - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
(CNR LO 133/134 + 135/136) [A1: Groot Rotterdams Jeugdkoor - A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Herman Huson - B2: Hans van der Steen + C1: The Gospel Singers - C2: Klaas & Riek Post / D1: Nederlands Christelijk Vocaal Kwartet - D2: Buurkerkkoor]

1962
0000000-185.jpg
- EP Elk uur, elk ogenblik - Daar is een helper, groot van kracht / Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus - Afgedwaald van de Heiland
(Celestophone CEP 107)

1962
post108.jpg
- EP Dicht bij Jezus, bij de heiland - Zie ons wachten aan de stromen / Er is een in je leven - Tehuis, waar niets verand'ring kent
(Celestophone CEP 108)

1963
post606.jpg
- EP Zoek het verlorene: Hoor 't moet des herders stemme zijn - Nader mijn God tot u / Gij die kroonjuwelen zoekt - Dat Christus wordt gezien in mij
(CNR NET 606) [A1: Klaas & Riek Post, Teun de Jager - A2: Ruth Boyd, Henk Beekman / B1: Klaas & Riek Post - B2: Ann Punt, Annie Verboom]

1964
post210.jpg
- EP Daar staat iemand aan de deur - O, wat wilt gij doen met Jezus / Ik weet niet, waarom Gods gena - Als ik eens zal gaan door de gouden poort
(Phonogram 111 210 E) [Klaas & Riek Post, Teun de Jager]

1965
post578.jpg
- EP Breng mij d'aloude tijding - Ik weet niet het uur, dat mijn heer verschijnt / 'k Zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien - Er was een, die gewillig zijn leven eens gaf
(Phonogram 110 578 E) [Klaas & Riek Post, Teun de Jager, Wim Witman]