The Gospel Singers

Groep uit Eindhoven met Henk Beekman, Herman de Vries, Sietze Niemeyer en Jan Kruize (vervangen door Jan de Jonge).

1961
gospel2005.jpg

- EP Wij hebben een machtige koning - Ben ik het, heer? / U kan ik niet missen - Waarom bemint hij mij?
(Glorieklanken EP 2005) [A1: Paul de Vries - A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Mimi van der Loo - B2: Mimi van der Loo & The Gospel Singers]

1961
gospel2006.jpg

- EP De wederkomst van Christus - Ik ben een kind van God / Jezus gaat heden voorbij - Mijn wondervolle vriend
(Glorieklanken EP 2006)

1961
gospel2011.jpg

- EP Door een blik op het kruis - De meester is wachtend op u / Er is een omhoog - Blijf met mij
(Glorieklanken EP 2011) [A: Paul de Vries & The Gospel Singers / B: Marika van Dongen-Stoop & The Gospel Singers]

1961
gospel2015.jpg

- EP In mijn ziele ruist een melodie - Kent gij mij dierb're Jezus niet? / Mijn heer en ik - Daar is mijn thuis
(Glorieklanken EP 2015)

1961
pdv1504-1.jpg

- EP Kent gij mijn dierb're Jezus niet? - Jezus ik kom / Hoort het zegelied weergalmen - Mijn heer en ik
(Glorieklanken GEP 1504) [A1: The Gospel Singers - A2: Paul de Vries / B1: Paul de Vries - B2: The Gospel Singers]

1961
post133-134-1.jpg
- 2xEP Kinderen des konings - 'k Ben de uwe heer / Neem! Jezus staat met geopende handen - Zachtkens en teder + Wegschuilen kunt u niet - Als de poort open gaat / 'k Zal dan gedurig bij u zijn - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
(CNR LO 133/134 + 135/136) [A1: Groot Rotterdams Jeugdkoor - A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Herman Huson - B2: Hans van der Steen + C1: The Gospel Singers - C2: Klaas & Riek Post / D1: Nederlands Christelijk Vocaal Kwartet - D2: Buurkerkkoor]

1962
gospel3018.jpg

- Niet alleen trek ik door de Jordaan / Eenmaal zullen wij 't begrijpen
(Glorieklanken NP 3018)

1962
gospel3023.jpg

- Hij redde ons: Zachtkens en teder roept Jezus de zijnen / 'k Neem het besluit
(Glorieklanken NP 3023)

1962
gospel3028.jpg

- Wondere genade van Jezus / Iemand zal gaan door de paarlen poort
(Glorieklanken NP 3028)

1962
gospel2040.jpg

- EP Sinds Jezus nu woont in mijn hart - Daarom wil ik graag daar zijn / Eens breekt in mij het zilv'ren koord - O heer, vergeef
(Glorieklanken EP 2040)

1963
gospel3038.jpg

- In heerlijkheid / Wondere liefde, rein en machtig
(Glorieklanken NP 3038)

jaar gezocht
gospel806-1.jpg

- EP Ik ben verlost - Rots der eeuwen / Als ik in schoonheid mijn koning zal zien - Hij laat nooit alleen
(Vreugdezangen VZ 806) [A: The Gospel Singers / B: The Glory Singers]

jaar gezocht
gospel807.jpg

- EP In heerlijkheid - Wondere liefde, rein en machtig / Is de lucht van wolken zwart - Eens zal 'k verstaan
(Vreugdezangen VZ 807) [A: The Gospel Singers / B: Henny van der Vlerk]