Herman Huson

Geb. Oost-Souburg 1919, overleden 1988. Zingende dominee.

1960
huson104.jpg
- EP Blijven in hem: 'k Wil u het geheim gaan verklaren - Hoort gij tot de bruid des heren / O heerlijke woning daarboven - Op het godslam rust mijn ziele
(Celestophone CEP 104)

1961
huson3029.jpg
- Op aarde ben 'k niet thuis (op de hoes staat: Ik ben op weg naar huis) / Een huis is glorieland
(Glorieklanken NP 3029) [De Zingende Dominé]

1961
huson1507.jpg
- EP Ik ben op reis naar huis - Vat mijn hand / Zie slechts op Jezus - Jezus is bij mij
(Glorieklanken GEP 1507) [A1: Ds. H.F. Huson - A2: Tineke Keyzer / B1: Annie de Haan - B2: John Buurman]

1961
huson133-134.jpg
- 2xEP Kinderen des konings - 'k Ben de uwe heer / Neem! Jezus staat met geopende handen - Zachtkens en teder + Wegschuilen kunt u niet - Als de poort open gaat / 'k Zal dan gedurig bij u zijn - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
(CNR LO 133/134 + 135/136) [A1: Groot Rotterdams Jeugdkoor - A2: Marika van Dongen-Stoop / B1: Herman Huson - B2: Hans van der Steen + C1: The Gospel Singers - C2: Klaas & Riek Post / D1: Nederlands Christelijk Vocaal Kwartet - D2: Buurkerkkoor]