John Buurman

Zanger en koordirigent uit Rotterdam, geb. 1919, overleden 1985.

1958
buur58-1.jpg

- EP Jeugd en evangelie: Als ik maar weet... - 'k Zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien / Ik zing een nieuw lied - Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
(Philips PE 422 184) [A: Koorzang o.l.v. Foppe Wassenaar / B1: Henk van Woerden - B2: Samenzang o.l.v. John Buurman]

1958
buur58-2.jpg

- EP Heer wees mijn gids: Kind'ren des konings - Heer wees mijn gids / Vlied naar 't kruis - Laat m' u minnen
(Telefunken HX 1122)

1959
0000000-61.jpg

- O kind van God / Eens ver van God
(Philips PF 318 198) [John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie]

1959
0000000-61.jpg

- O, wat wilt Gij doen met Jezus / Ik ken een rivier
(Philips PF 318 199) [John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie]

1959
buur261.jpg

- Nooit alleen / Al wat ik begeer is in Jezus
(Philips PF 318 261) [John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie]

1959
buur262.jpg

- Fluistering der Hope / Hij is dezelfde
(Philips PF 318 262) [John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie]

1959
buur336.jpg

- EP De blijde boodschap: O kind van God - Eens ver van God / Ik ken een rivier - O wat wilt gij doen met Jezus
(Philips PE 422 336) [John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie]

1959
buur59-6.jpg

- EP De blijde boodschap 2: Al wat 'k begeer is in Jezus - Nooit alleen / Hij is dezelfde - Fluistering der hope
(Philips PE 422 390) [John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie]

1960
buur60-1.jpg

- Jezus, losser van mijn ziel / Wees stil, mijn ziel
(Philips SF 313 249)

1960
buur60-2.jpg

- Kom naar huis / De toekomst
(Philips SF 313 284)

1960
buur60-3.jpg

- God had de wereld lief / Zie het lam Gods
(Phonogram 99 279 DE) [Het Nederlands Evangelisatie Team, zang: John Buurman]

1960
buurman427.jpg

- EP Voor zijn glorie 2: Het lichtende kruis - De schoonste naam / Overwinning - Wees stil mijn ziel
(Philips PE 422 427)

1960
buur60-4.jpg

- EP Voor zijn glorie 3: De heer is mijn licht - Het paspoort / Zie het lam Gods - De haven der rust
(Philips NE 422 585)

1960
buur60-5.jpg

- EP De weg naar het hart: Eens breekt in mij het zil'vren koord - Ga mij niet voorbij, o heiland / 'k Geef mijzelf aan u volkomen - Zachtkens en teder
(Celestophone CEP 103) [A1, B2: John Buurman / A2, B1: John Buurman & Floor Stoop]

1961
buur61-1.jpg

- 'k Ben hier een vreemdeling / Jezus is bij mij als de zon in 't westen daalt
(Glorieklanken NP 3013)

1961
buur61-2.jpg

- Maranatha (Face to face) / Maranatha
(Philips SF 313 345)

1961
buur61-3.jpg

- Klokkenlied / Bede
(Phonogram 106 750 E) [Het Nederlands Evangelisatie Team, zang: John Buurman]

1961
1507.jpg

- EP Ik ben op reis naar huis - Vat mijn hand / Zie slechts op Jezus - Jezus is bij mij
(Glorieklanken GEP 1507) [A1: Ds. H.F. Huson - A2: Tineke Keyzer / B1: Annie de Haan - B2: John Buurman]

1962
johnbuurman.jpg

- EP Hoe groot zijt gij - Het hemelse land / Volle verzeek'ring - Alleen met de Heer
(Phonogram 106 798 E) [4 Koren o.l.v. Henk van Woerden, solist John Buurman]

1962
buurmanvoor.jpg

- EP Voor zijn glorie 4: Zie slechts op hem - Door geloof alleen / Neem de tijd om te knielen - Heer, ga uw gang!
(Philips NE 411 638)

jaar gezocht
buur62.jpg

- EP Een donk're stroom - Zie slechts op hem / Jezus is bij mij - Gaat u met ons mee?
(Vreugdezangen VZ 811) [A1: De Familie Tent - A2: Annie de Haan / B1: John Buurman - B2: De Familie Tent]


(met dank aan Ko Aker)