Annie de Haan

Annie de Haan–Klein Haneveld (Onstwedde 1927, overleden 1997).

1961
haan1507.jpg
- EP Ik ben op reis naar huis - Vat mijn hand / Zie slechts op Jezus - Jezus is bij mij
(Glorieklanken GEP 1507) [A1: Ds. H.F. Huson - A2: Tineke Keyzer / B1: Annie de Haan - B2: John Buurman]

1961
haan3001.jpg
- EP Daar boven is een heerlijk oord: Zij worden verzameld uit ieder land - Toespraak / 'k Zie reeds van verre in stralend licht - Declamatie 'Hij komt' - Daar boven is een heerlijk oord
(CNR 3001) [A1: Annie de Haan-Klein Haneveld - A2: Jacob Klein Haneveld / B1: Klara van Dijk-Engi - B2: Lea Klein Haneveld-Kiers - B3: Klara van Dijk-Engi en Anneke Klein Haneveld]

1962
haan3017.jpg
- Zie slechts op Jezus / Maakt soms de last uwer zonden u moe?
(Glorieklanken NP 3017]

1962
haan3003.jpg
- EP Als mijn dierb're heiland komt: Wat een vreugde zal dat wezen - Toespraak / Als ik denk aan de toekomst des heren - Declamatie 'Hoe zat 't ons zijn'
(CNR 3003) [A1: Annie de Haan-Klein Haneveld & Mien Oving-Klein Haneveld - A2: Jacob Klein Haneveld / B1: Annie de Haan-Klein Haneveld & Koert Warta - B2: Lea Klein Haneveld-Kiers]

jaar gezocht
haan808.jpg
- EP O liefde Gods, oneindig groot - Maakt soms de last uwer zonden u moe? / Jezus, leven van mijn leven - Hoor, o mijn heiland, nu mijn beê
(Vreugdezangen VZ 808) [A1: Christelijk Urker Visserskoor Crescendo - A2: Annie de Haan-Klein Haneveld / B1: Willem Ravelli-Kwartet - Rie Grims-Strootman]

jaar gezocht
haan811.jpg
- EP Een donk're stroom - Zie slechts op hem / Jezus is bij mij - Gaat u met ons mee?
(Vreugdezangen VZ 811) [A1: De Familie Tent - A2: Annie de Haan / B1: John Buurman - B2: De Familie Tent]