Willem Ravelli

Geb. Den Haag 1892, overleden 1980. Lid van het Jo Vincent Kwartet.

1957
ravelli48.jpg

- EP Rust mijn ziel uw God is koning - Wij loven u, o God / De heer is mijn herder - Hoe zal ik u ontvangen
(Columbia SEGH 48)

1957
rav67.jpg

- EP Geduchte God, hoor mijn gebeden - Welzalig hij, wiens zonder zijn vergeven / Ja waarlijk, God is Isrel goed - De heer zal opstaan tot den strijd
(Columbia SEGH 67)

1959
rav1509.jpg
- EP Spreek tot mijn hart - Heer, ik hoor van rijken zegen / Beveel gerust uw wegen - Over bergen, langs ravijnen
(Glorieklanken GEP 1509) [A1: Marika van Dongen-Stoop - A2: Het Willem Ravelli Kwartet / B1: Het Willem Ravelli Kwartet - B2: Marika van Dongen-Stoop]

jaar gezocht
urk808-1.jpg

- EP O liefde Gods, oneindig groot - Maakt soms de last uwer zonden u moe? / Jezus, leven van mijn leven - Hoor, o mijn heiland, nu mijn beê
(Vreugdezangen VZ 808) [A1: Christelijk Urker Visserskoor Crescendo - A2: Annie de Haan-Klein Haneveld / B1: Willem Ravelli-Kwartet - Rie Grims-Strootman]

jaar gezocht
rav809.jpg
- EP Vat mijne hand - Jezus, ik kom / Het ruw-houten kruis - Looft, looft nu aller heren heer
(Vreugdezangen VZ 809) [A1: Tineke Keyzer - A2: Paul de Vries / B1: Chr. Gem. Zangkoor Ex Animo - B2: Willem Ravelli-Kwartet]