Christelijk Urker Visserskoor Crescendo

Zangkoor uit Urk o.l.v. Meindert Kramer. Opgericht 1953.

1962
urk2042.jpg

- Psalm 146 - Russisch vesperkoor / Welk een vriend is onze Jezus - Ga mij niet voorbij
(Glorieklanken EP 2042)

1964
urker768png.png

- EP Neem de wereld, geef mij Jezus - Wees stil tot God / Er komen stromen van zegen - Kom tot uw heiland
(Philips NE 411 768)

1964
urker783png.png

- EP Ik zie een poort wijd open staan - Hij die rustig is en stil / De meester is wachtend op u - Rust mijn ziel, uw God is koning
(Philips NE 411 783)

1964
urk796.jpg

- EP 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen - Naar de hemel smacht mijn harte / Neem mijn leven, laat het, heer - Het ruw'houten kruis
(Philips NE 411 796)

1965
0000000-188.jpg

- O liefde Gods, oneindig groot / Jezus leven van mijn leven
(Glorieklanken NP 3062)

1965
0000000-187.jpg  urk312.jpg

- EP Kerstmis op Urk: Stille nacht, heilige nacht - Komt allen tezamen / Gloria in excelsis deo - Hoe zal ik u ontvangen
(Philips NE 411 807)
(Philips NV 740 312)

1967
0000000-188.jpg
- Ziet, in blinde razernij / Zie ons wachten aan de stromen
(Philips RF 314 330)

jaar gezocht
urk808.jpg

- EP O liefde Gods, oneindig groot - Maakt soms de last uwer zonden u moe? / Jezus, leven van mijn leven - Hoor, o mijn heiland, nu mijn beê
(Vreugdezangen VZ 808) [A1: Christelijk Urker Visserskoor Crescendo - A2: Annie de Haan-Klein Haneveld / B1: Willem Ravelli-Kwartet - Rie Grims-Strootman]


(met dank aan Ko Aker)