De Familie Tent

Zingende familie uit Emmen.

1962
- Weldra komt Jezus weer - Het is wondervol, wat de Heer kan doen / Straks zal ik staan voor de troon - Jezus' wederkomst
(Glorieklanken NP 3051)
- Kent gij Jezus? / Maak plaats
(Glorieklanken NP 3055)
- De Heiland verrees uit 't donkere graf / Hoort Gij niet, o kind der wereld
(Glorieklanken NP 3059)
- EP Gods hand rust troostend op mij - Wonderbaar is Jezus / Is het niet wondervol? - Liefde zo groot
(Glorieklanken EP 2033)

1964
- EP Hoort de stem van s'Heeren wachters - Hoor, 't moet des herders stemme zijn / Neem de naam van Jezus mede - Met een eeuw'ge liefdeband
(Phonogram 110 551 E)

1965
- EP Laat hem toch in - Heden is 't tijd / De liefde van Jezus - Het gebed - Zijt gij gereed om in te gaan
(Phonogram 111 175 E)

jaar gezocht
- EP Te laat - Vree in mijn hart / Ik kies Jezus - De witte stad
(FT 201)
- EP Als hier op aarde mijn werk is gedaan - Al mijn schuld is weggedaan / Kom en vertel van Jezus - 'k Zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien
(FT 202) [Familie Tent & Het Koor van de Baptisten Gemeente te Emmen 'De Lofstem']
- EP Een donk're stroom - Zie slechts op hem / Jezus is bij mij - Gaat u met ons mee?
(Vreugdezanger VZ 811) [A1: De Familie Tent - A2: Annie de Haan / B1: John Buurman - B2: De Familie Tent]