Deo Cantemus

Koor uit Rotterdam, opgericht 1935. Dirigent: Arie Pronk (Gouda 1929, overleden 1991).

1962
- EP Opstandingsliederen: Daar juicht een toon - Halleluja! Lijf zij het lam / Christus, onze heer, verreed - Laat ons loven, laat ons juichen
(Philips NE 411 646)
- EP Lijdensliederen: Jezus, leven van mijn leven - Zwart was de nacht / Als ik des heilands kruis aanschouw - O hoofd, bedekt met woorden
(Philips NE 411 647)
- EP Ga niet alleen door 't leven - Als g'in nood gezeten / Jezus, leven van mijn leven - Als ik des heilands kruis aanschouw
(Philips NE 411 658) [A: Koren o.l.v. Arie Pronk / B: Deo Cantemus]
- EP Lead me lord - Take my life and let it be / One sweetly solemn thought - Lord, like the publican I stand
(Philips NE 411 682) [Deo Cantemus & Aafje Heynis]

1964
- EP Looft den heer want hij is goed - 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen / Welzalig zijn d'oprechten van gemoed - God heerst als opperheer
(Philips NE 411 753)
- EP Lijdens- en opstandingsliederen: Rust mijn ziel, rust hier een weinig - Laat, heiland onzer zielen / Een open graf - De heer is waarlijk opgestaan
(Philips NE 411 756)

1965
- Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot / Looft, looft nu aller heren heer
(Philips RF 314 301)

1966
- EP O mijn ziel! Houd goede moed: Van u wil ik zingen - O mijn ziel! Houd goede moed / Laat 'm in u blijven - Gordt u aan!
(Philips PE 411 804)


1968
- EP Wij geven het niet over: Werl, want de nacht zal komen - Heiland, 'k wens mijn leven nu / O heiland, leer ons denken - Wij geven het niet over
(Phonogram 111 134 E)


(met dank aan Ko Aker)