Ford 5000

Band uit Tzum en Kubaard met Lolkje Algra, Bert Vollema, Tjitze Vogel en Jouke Algra.

1991
friesland4.jpg

- EP Friesland Pop promosingle 4: Well I say - Mega Maggie / Chimes of paranoia
(SFP 91/4) [A1: Ford 5000 - A2: Megakronkel / B: Dust Devil]