Megakronkel

Duo uit Sneek met Robin van Velzen en Jan Folmer.

1991
friesland4-1.jpg

- EP Friesland Pop promosingle 4: Well I say - Mega Maggie / Chimes of paranoia
(SFP 91/4) [A1: Ford 5000 - A2: Megakronkel / B: Dust Devil]