Frans Doolaard

Geb. Den Haag 1931, overleden 2015. Steelgitarist, lid van o.a. The Chico's, The Riats en The Kilima Hawaiians.

1974
doolaard1-1.jpg

- Vaarwel Hawaii / Aloha ahe
(Philips 6012 486) [John Woodhouse & Frans Doolaard]

1981
doolaard2.jpg

- Mr. Sandman / Windy week-end
(Ivory Tower ELF 65 263)