Frans Doolaard

Steelgitarist uit Den Haag (geb. 1931). Lid van o.a. The Chico's, The Riats en The Kilima Hawaiians.

1974
- Vaarwel Hawaii / Aloha ahe
(Philips 6012 486) [John Woodhouse & Frans Doolaard]

1981
- Mr. Sandman / Windy week-end
(Ivory Tower ELF 65 263)