Fred Derix

Geb. Kerkrade 1935, overleden 2012. Leider van de Ragtime Band.

1967
fredderix67.jpg

- Iech wil ee sjwieps-je han / Kirchröatsjer meadsjer
(Decca AT 10 240)

1970
fredderix70.jpg

- Vuur jönt tse voss / Losse vuur ens laache ‎
(ASP 13 012) [Fred Derix met De Ragtime Band]