Haags Hervormd Kerkkoor

Koor uit Den Haag o.l.v. Jan van der Waart. opgericht 1947.

1960
- Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht / O Heer, wij buigen voor u neer
(Philips SF 313 322)

1961
- Op dien heuvel daarginds / Vaste rots van mijn behoud
(Philips SF 313 351)

1962
- EP Op dien heuvel daarginds - Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht / Vaste rots van mijn behoud - O Heer, wij buigen voor u neer
(Philips NE 411 628)
- EP Kom tot uw heiland - Dierb're heiland, mijn verlosser! / Ik zie een poort wijd open staan - Wij hebben een machtigen heiland
(Philips NE 411 650)

- EP Vaste rots van mijn behoud - O Heer, wij buigen voor u neer / De Heer is mijn herder - Veilig in Jezus' armen
(Philips NE 411 659) [A: Haags Hervormd Kerkkoor / B: Verenigde Koren uit Kampen]
- EP Maranatha - Gij die treurt, kom met uw smart / Ik heb den vaste grond gevonden - Geprezen zij des heilands naam
(Philips NE 411 734)
- EP Morgenglans der eeuwigheid - Leer ons danken / Aan des heilands voeten - De heer is God en niemand meer
(Philips NE 411 767)


1965
- Maranatha / Ik heb den vaste grond gevonden
(Philips RF 314 302)


(met dank aan Ko Aker)