Verenigde Koren uit Kampen

Samenwerkende koren uit Kampen o.l.v. Piet Zwart: Gereformeerd Kerkkoor, Meisjeskoor Blijde Stemmen en Kinderkoor Vox Angelica.

1962
- EP Veilig in Jezus' armen - Neem, Heer, mijn beide handen / Jezus, mijn heiland - De Heer is mijn herder
(Philips NE 411 637)
- EP Vaste rots van mijn behoud - O Heer, wij buigen voor u neer / De Heer is mijn herder - Veilig in Jezus' armen
(Philips NE 411 659) [A: Haags Hervormd Kerkkoor / B: Verenigde Koren uit Kampen]
- EP prijs den Heer met blijde galmen - Laat mij slapend op u wachten / Gij heil'ge eng'lenschaar - Wij geven het niet over
(Philips NE 411 702)

1963
- EP Kom tot uw heiland, toef langer niet - Hier ver van 't aards gewoel / Boven de starren - Zouden wij ook eenmaal komen?
(Phonogram 106 873 E + Nederlands Evangelisatie Team NE 611) [A1: Verenigde Koren te Kampen - A2: Fokke Gnodde / B: Verenigde Koren te Kampen]

1965
- Laat mij slapend op u wachten / Gij heil'ge eng'lenschaar
(Philips SF 314 305)
- Wandel maar stillekens achter hem aan / Zouden wij ook eenmaal komen?
(Jubilate J 2404)
- EP Wandel maar stillekens achter hem aan - Zouden wij ook eenmaal komen? / De storm - Prijs de Heer, met blijde galmen
(Jubilate JB 1706)
- EP U nabij - Heer tot u richt ik mijn bede / Bijna bewogen - Daal in de harten
(Jubilate JB 1714)
- EP Kerstfeest met de Verenigde Koren uit Kampen: Geen wiegje als rustplaats - 't Was nacht in Beth'lems dreven / Een kindeke geboren - Heil'ge nacht, wees blij gegroet
(Jubilate JB 1724)