Kees Deenik

Geb. Sneek 1915, overleden 1993. Zanger, dirigent en programmamaker bij de NCRV.

1957
deenik1.jpg

- U kan ik niet missen / Leidt, vriendelijk licht
(Philips PF 317 101)

1957
snitser900-1.jpg

- It heitelân, grienmank fan Fryske lieten: Potpourri I / Potpourri II
(Philips NF 317 900) [It Snitser Kantate-koar, Dicky de Groot, Kees Deenik]


1958
deen077.jpg

- Ga niet alleen door 't leven / Ik heb geloofd en daarom zing ik 
(Philips PF 317 077)

1958
0000000-110.jpg
- Jezus, mijn heiland / Als ge in nood gezeten
(Philips PF 317 118)

1958
deen119.jpg

- Nader mijn God, bij u / Als ik hem maar kenne
(Philips PF 317 119)

1958
0000000-110.jpg

- 'k Zal eeuwig zingen van God's goedertieren / Mijn ziel is immer stil tot God
(Philips PF 317 213)

1958
0000000-110.jpg

- Heer, ik hoor van rijken zegen / Neem mijn beide handen
(Philips PF 317 272)

1958
0000000-110.jpg

- Ik wens te zijn als Jezus / Blijf hem maar trouw
(Philips PF 317 391)

1958
0000000-110.jpg

- Jezus, leven van mijn leven / Mijn leven is: een krijgsbanier
(Philips PF 317 598)

1958
0000000-110.jpg

- Wees stil tot God / Beveel gerust uw wegen
(Philips PF 317 599)

1958
0000000-110.jpg

- Al den weg leidt mij mijn heiland / O, laat mij 't u vertellen, wie Jezus Christus is
(Philips PF 318 079)

1958
0000000-110.jpg

- Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer / Naar den hemel smacht mijn harte
(Philips PF 318 080)

1958
0000000-110.jpg
- Als ik maar weet / Ga mij niet voorbij, o heiland
(Philips PF 318 081)

1958
deen58-12.jpg

- Kom tot uw heiland / Op dien heuvel daarginds
(Philips PF 318 082)

1958
0000000-110.jpg

- Zuiver hart / Ik loof U
(Philips PF 318 083)

1958
0000000-110.jpg

- Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft / Kom tot uw Heiland, toef langer niet
(Philips PF 318 084)

1958
deen58-15.jpg

- De vreemdeling van Galilea / De heilige stad
(Philips PF 318 086)

1958
0000000-110.jpg

- Jezus' leben d'Uwe / Eren koning in uw woning
(Philips PF 318 103) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1958
0000000-110.jpg

- Kom nu met zang van zoete tonen / Wat God doet dat is welgedaan
(Philips PF 318 105) [Samenzang in de Grote Kerk te Schiedam o.l.v. Kees Deenik]

1958
0000000-110.jpg

- Zingt, zingt een nieuw gezang den here / Looft, looft den heer der heren
(Philips PF 318 106) [Samenzang in de Grote Kerk te Schiedam o.l.v. Kees Deenik]

1958
0000000-110.jpg

- Dat ons loflied vrolijk rijze / Gij scheps'len van den groten God
(Philips PF 318 107) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1958
deen108.jpg

- Als hier op aarde mijn werk is gedaan / Jezus, mijn heiland, groot is uwe liefde!
(Philips PF 318 108) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1958
0000000-110.jpg

- Kom den hear Jezus hwat toevest yet langer / God libbet yet
(Philips PF 318 119)

1958
0000000-110.jpg

- Nim Hear mijn beide hannen / Feste rost fen mijn bihald
(Philips PF 318 120)

1958
deen58-23.jpg

- Halleluja sjong Godsrom / Jins namme greate God moat lof
(Philips PF 318 121) [Mienskipler sjongen o.l.v. Kees Deenik]

1958
0000000-110.jpg

- Op bergen en woastinen / Ear on God de Hiet de skepper
(Philips PF 318 122) [Mienskipler sjongen o.l.v. Kees Deenik]

1958
deen58-25.jpg

- 'k Neem mijn kruis van ganser harte / Mijn herder is de levensvorst
(Philips PF 318 130)

1958
0000000-110.jpg

- Vader, eew'ge vader, hoor mij, help mij / Ver van mijn vaderland
(Philips PF 318 131)

1958
deen134.jpg

- Boven de sterren, daat zal het eens lichten/ U bid ik aan, o macht der liefde
(Philips PF 318 134) [Het Klein Mannenkoor o.l.v. Kees Deenik]

1958
0000000-110.jpg

- De wereld zingt God's lof / Wandel maar stillekens achter hem aan
(Decca FM 264 115) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1958
deenikgeloof1.jpg

- EP Ik geloof en daarom zing ik 1: Heer, ik hoor van rijken zegen - Neem Heer mijn beide handen / Ik wens te zijn als Jezus - Blijf hem maar trouw
(Philips PE 422 224) 

1958
deenikgeloof2.jpg

- EP Ik geloof en daarom zing ik 2: Jezus, leven van mijn leven - Het leven is: een krijgsbanier / Beveel gerust uw wegen - Wees stil tot God
(Philips PE 422 225) 

1958
deen58-29.jpg

- EP Ik geloof en daarom zing ik 3: Al den weg leid mij mijn Heiland - Oh laat mij u vertellen / Neem mijn leven laat het toegewijd zijn aan uw eer - Naar den hemel smacht mijn harte 
(Philips PE 422 242)

1958
deen58-30.jpg

- EP Ik geloof en daarom zing ik 4: Als ik maar weet - Ga mij niet voorbij, o heiland / Kom tot uw heiland - Op dien heuvel daarginds
(Philips PE 422 243)

1958
deen58-31.jpg

- EP Kinderen van één vader: Gods voorzienigheid - Er gaat door alle landen / Kent gij reeds de goede herder - Daar boven juicht - Kinderen van éen vader
(Philips PE 422 245) [Kinderen van de Hervormde Zondagsschool te Hilversum o.l.v. Kees Deenik]

1958
deenik253.jpg

- EP Jezus, 'k ben de uwe - Eerenkoning, in uw woning / Vaste rots van mijn behoud - Houd gij mijn handen beide
(Philips PE 422 253) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1958
deeniksamenz.jpg

- EP Looft, looft verheugd den Heer der heeren - Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / 'k Zal met mijn gansche hart uw eer vermelden - 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
(Philips PE 422 254)

1958
deen58-32.jpg

- EP Dat ons loflied vrolijk rijze - Gij scheps'len van den groten God / Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
(Philips PE 422 255) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1958

deeniknw.png
- EP Wij loven u, o God, wij prijzen uwen naam - Lof zij den Heer / Eere zij aan God, den vader - Komt, laat ons voortgaan, kind'ren
(Philips PE 422 263) [Samenzang in de Westerkerk te Amsterdam o.l.v. Kees Deenik]

1959
0000000-110.jpg

- Vaste rots van mijn behoud / Houd gij mijn handen beide
(Philips PF 318 104) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1959
deen59-2.jpg

- Wij geven het niet over / Welk een vriend is onze Jezus
(Philips PF 318 109) [Samenzang in de Westerkerk te Enkhuizen o.l.v. Kees Deenik]

1959
0000000-110.jpg

- 'k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden / 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid
(Philips PF 318 110) [Samenzang in de Westerkerk te Enkhuizen o.l.v. Kees Deenik]

1959
deen135.jpg

- Leid, vriend'lijk licht, mij als een trouwe wacht / Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij
(Philips PF 318 135) [Het Klein Mannenkoor o.l.v. Kees Deenik]

1959
0000000-110.jpg

- O God, die droeg ons voorgeslacht / Gij dienaars van Hem
(Philips PF 318 250) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1959
deen59-6.jpg

- Prijs mijn ziel, den hemelkoning / Voor alle heil'gen rustend na hun werk
(Philips PF 318 251) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1959
0000000-110.jpg

- Jezus mijn heiland groot is uwe liefde / Als hier op aarde mijn werk is gedaan
(Philips PF 318 252) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1959
deen296.jpg

- Rust mijn ziel, uw God is koning / Van u zijn alle dingen
(Philips PF 318 296)

1959
deen297.jpg

- O God van hemel zee en aarde / Wij zijn er zeker van
(Philips PF 318 297)

1959
deen59-10.jpg

- EP Kinderen van één vader 2: Medley I / Medley II
(Philips PE 422 357) [Kinderen van de Hervormde Zondagsschool te Hilversum o.l.v. Kees Deenik]

1959
deenik6.png

- EP Ik geloof en daarom zing ik 6: Ga niet alleen door 't leven / 'k Heb geloofd en daarom zing ik / U kan ik niet missen / Leid, vriend'lijk licht
(Philips PE 422 371)

1959
deen59-11LA-1.jpg

- EP Voorwaarts christenstrijders - Mijn herder is de heer - Wie zal ons scheiden immermeer / O, kom in mijn hart heer Jezus - 'k Heb geloofd en daarom zing ik
(Philips PE 422 375) [Samenzang o.l.v. Kees Deenik]

1959
deenikavond.jpg
- EP Avondliederen: 'k Wil u, o God, mijn dank betalen - Avondzang / Bede (Ach, blijf met uw genade) - Blijf met mij, heer - De dag, door uwe gunst ontvangen
(Philips PE 422 379) [A1, B3: Samenzang o.l.v. Kees Deenik / A2, B1, B2: Het Nederlands Christelijke Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1959
deen59-12.jpg

- EP Dat ons loflied vrolijk rijze 2: O God, die droeg ons voorgeslacht - Gij dienaars van hem / Prijs, mijn ziel, den hemelkoning - Voor alle heil'gen, rustend na hun werk 
(Philips PE 422 380) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen60-1a.jpg

- It heitelân: Medley I / Medley II 
(Philips SF 313 234) [Dicky de Groot & Kees Deenik]

1960
deen242.jpg
- Jezus, mijn heiland, groot is uwe liefde! / Als hier op aarde mijn werk is gedaan
(Philips SF 313 242) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen243.jpg
- Vaste rots van mijn behoud / Houdt gij mijn handen beide
(Philips SF 313 243) [Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen244.jpg
- Boven de sterren, daar zal het eens lichten / U bid ik aan, o macht der liefde
(Philips SF 313 244) [Klein Mannenkoor o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen60-4.jpg

- Kinderen van één vader-Kent gij reeds de goede herder? / Eens brachten de moeders-Er gaat door alle landen
(Philips SF 313 248) [Kinderen van de Hervormde Zondagsschool te Hilversum o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen250.jpg
- Rust mijn ziel, uw God is koning / Van u zijn alle dingen
(Philips SF 313 250)

1960
0000000-110.jpg
- Ga mij niet voorbij, o heiland / Als ik maar weet
(Philips SF 313 253) [Kees Deenik & zijn Dubbelkwartet]

1960
0000000-110.jpg

- Wie zal ons scheiden immermeer / O, kom in mijn hart heer Jezus
(Philips SF 313 254) [Samenzang o.l.v. Kees Deenik]

1960
0000000-110.jpg

- Als kaarsjes in de nacht-De heer, die in de hemel woont / Ik wens te zijn als Jezus-Daar boven is een heerlijk oord
(Philips SF 313 289) [Kinderen van Zondagsscholen te Hilversum o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen293.jpg
- Neem de wereld, gef mij Jezus / De heer is mijn licht
(Philips SF 313 293) [Kees Deenik met Kleinkoor]

1960
0000000-110.jpg

- Dat ons loflied vrolijk rijze / Gij scheps'len van den groten God
(Philips SF 313 296) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1960
deen60-11.jpg

- Kom tot uw heiland / Op dien heuvel daarginds
(Philips SF 313 299) [Kees Deenik & zijn Dubbelkwartet]

1960
 kd1.jpg

- Looft, looft verheugd den heer der heren / Zingt, zingt een nieuw gezang den here
(Philips SF 313 301) [Samenzang in de Grote Kerk te Schiedam o.l.v. Kees Deenik]

1960
0000000-110.jpg

- Al den weg leidt naar mijn heiland / Blijf hem maar trouw
(Philips SF 313 305)

1960
0000000-110.jpg

- Wandel maar stillekens achter hem aan / Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig!
(Philips SF 313 306) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1960
0000000-110.jpg

- O God van hemel, zee en aard / Wij zijn er zeker van
(Philips PF 313 307)

1960
deen372.jpg
- EP Ik geloof en daarom zing ik 7: Jezus mijn Heiland - Nader mijn God bij u / Als ik hem maar kenne - Als ge in nood gezeten 
(Philips PE 422 372)

1960
kd2.jpg

- EP Ik geloof en daarom zing ik 8: Rust mijn ziel, uw God is koning - Van u zijn alle dingen / O God van hemel, zee en aard - Wij zijn er zeker van
(Philips PE 422 410)

1960
kd3.png

- EP Dit is het evangeliewoord - Gouden harpen hoor ik ruisen / Neem de wereld, geef mij Jezus - De Heer is mijn licht
(Philips NE 422 588)

1961
kd4.jpg

- In den hemel noch op d'aard / Ik heb gejaagd, wel jaren lang
(Philips SF 313 329)

1961
0000000-110.jpg
- Welk een vriend is onze Jezus / Liefde, boven alle liefde
(Philips SF 313 347) [Groot I.J.E.-Jeugdkoor Rotterdam met Kees Deenik, bariton]

1961
deen348.jpg
- Dankt, dankt nu allen God / Voorwaarts christenstrijders
(Philips SF 313 348) [Verenigde Mannenkoren o.l.v. Kees Deenik]

1961
kd5.jpg

- De vreemdeling van Galilea / De heilige stad
(Philips SF 313 361)

1961
kd6.jpg

- Jezus, mijn heiland / Als ge in nood gezeten
(Philips SF 313 364)

1961
0000000-110.jpg
- Ga niet alleen door 't leven / Ik heb geloofd en daarom zing ik
(Philips SF 313 366)

1962
kd7.jpg

- Wandel maar stillekens achter hem aan / Mijn herder is de here God
(Philips SF 313 387)

1962
kd8.jpg

- EP Welk een vriend is onze Jezus - Van u wil ik zingen / Liefde, boven alle liefde - Wij hebben een woord voor de wereld
(Philips NE 411 603) [Groot I.J.E. Jeugdkoor Rotterdam met Kees Deenik, bariton]

1962
kd9.jpg

- EP Dankt, dankt nu allen God - Gij dienaars van hem / Daar ruist langs de wolken - Voorwaarts christenstrijders
(Philips NE 411 614) [Verenigde Mannenkoren o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd10.jpg

- EP Tel uw zegeningen: Zie ons wachten aan de stromen - Jezus, die mijn ziel bemint / O, daar te zijn - Tel uw zegeningen
(Philips NE 411 649)

1962
0000000-110.jpg

- EP Rust mijn ziel, uw God is koning - Van U zijn alle dingen / Ga niet alleen door 't leven - U kan ik niet missen
(Philips NE 411 655)

1962
kd11.jpg

- EP U bid ik aan, o macht der liefde - Morgenglans der eeuwigheid / Gij dienaars van hem - Dankt, dankt nu allen God
(Philips PE 411 657) [A: Het Christelijk Mannenkoor Den Helder o.l.v. Jaap Zwart / B: Verenigde Mannenkoren o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd12.jpg

- EP De dag, door uwe gunst ontvangen - 'k Wil u, o God, mijn dank betalen / Op bergen en in dalen - Komt, laat ons voorgaan
(Philips PE 411 660) [Samenzang o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd13.jpg

- EP Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig! - Erenkoning, in uw woning / Wandel maar stillekens achter hem aan - Bede
(Philips PE 411 661) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd14.jpg

- EP Neem mijn leven - Van u wil ik zingen / Hoort, Jezus noodt u, komt tot het feest! - Welk een vriend is onze Jezus
(Philips PE 411 662) [Groot I.J.E.-Jeugdkoor Rotterdam met Kees Deenik, bariton]

1962
kd15.jpg

- EP Neem de wereld, geef mij Jezus - Mijn Jezus komt / De heer is mijn licht
(Philips NE 411 666) [Kees Deenik met Kleinkoor]

1962
kd16.jpg

- EP Ambrosiaanse lofzang - Dochter Sions, wees verheugd / Lof zij de heer - Wandel maar stillekens achter hem aan
(Philips NE 411 667) [13 Koren Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd17.jpg

- EP God roept ons, broeders, tot de daad - Mijn herder is de here God / Ere zij aan God, den vader - Ruisch, o Godsstroom der genade
(Philips NE 411 668) [13 Koren Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd18.jpg

- EP Grote God, wij loven u - Wat God doet, dat is welgedaan / Op bergen en in dalen - Wat de toekomst brengen moge
(Philips PE 411 676) [Samenzang o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd19.jpg

- EP De heilige stad - Waar vind ik rust / De vreemdeling van Galilea - Naar 't eeuwig vaderland
(Philips NE 411 703)

1962
kd20.jpg

- EP Looft nu den here, o mijne ziele! - Avondlied / Hem in 't harte dragen - Groot gloria
(Philips PE 411 751) [Het Nederlands Christelijk Kleinkoor o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd21.jpg

- EP 13 Koren samenzang: Stille nacht - Komt allen tezamen / Nu zijt wellekome - Ere zij God
(Philips SE 412 107) [13 Koren Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd22.jpg

- EP 13 Koren samenzang no. 2: Nu daagt het in het oosten - Heft op uw hoofden, poorten wijd / Ik kniel aan uw kribbe neer - Dar is uit 's werelds duis'tre wolken
(Philips SE 412 109) [13 Verenigde Koren Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1962
kd23.jpg

- EP 13 Koren samenzang no. 3: Hoe zal ik u ontvangen - Op u, mijn heiland, blijf ik hopen / O kindeke klein - Looft God, gij christ'nen
(Philips SE 412 112) [13 Verenigde Koren Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1964
0000000-110.jpg

- Hoe zal ik u ontvangen / Op u, mijn heiland, blijf ik hopen
(Philips SF 314 310) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1964
kd24.jpg

- Komt allen tezamen / Nu sijt wellecome
(Philips SF 314 311) [13 Koren in het Concertgebouw te Haarlem o.l.v. Kees Deenik]

1964
kd25.png

- EP Ik wil mij gaan vertroosten - Jezus is ons licht en leven / Als ik in gedachten sta - Ik zeg het allen, dat hij leeft
(Philips PE 411 761)

1964
kd26.jpg

- EP Straf mij uw gramschap niet - O, schepper aller dingen / Al was 't dat ik de talen - Aan de deur van 's harten woning
(Philips NE 411 798)

1965

0000000-110.jpg
- Waar vind ik rust / Naar 't eeuwig vaderland
(Philips SF 314 303)


(met dank aan Ko Aker en René Everaars)