Klaes Westra

Geb. Stiens 1907, overleden 1996. Broer van Durkje Westra, vader van Froukje Westra.

1959
- EP Hâldt de fleur der yn: Djip yn'e wâlden - Fryske polka / Harke fan de fûgelwacht - It liet fan de swalker
(Fontana TE 463 143)


(met dank aan Klaas Vonk)