Silence

Groep uit Dordrecht met o.a. gitarist John Weeda, drummer Ton Matser en de Amsterdammer Gerry Putter (ook in Blackout, Melody, Rain en New Dutch Organ Group).

1971
- Mother's game / Devil woman
(Decca 6100 015)